Blog

Bæredygtighed – og hvad så?

I august var en lang række talenter fra hele verden samlet i Aarhus til konferencen Unleash. Jeg deltog selv en af dagene og glædede mig som et lille barn.

Udgangspunktet for konferencen var at samarbejde på tværs om at udvikle og innovere på løsninger til at efterleve FN’s verdensmål.

En ambitiøs plan med 17 hovedmål og 169 undermål, som hele verden er blevet enige om, og som skal sikre os alle en bæredygtig fremtid.

Unleash var et fantastisk initiativ, og vi skal have mange flere af den slags. Det er nemlig vigtigere end nogensinde før, at vi arbejder sammen og skaber nye innovative fællesskaber, som vil den grønne omstilling.

Gylle i debatten

Vi må lægge øre til meget gylle i debatten om bæredygtig omstilling. Bølgerne går ofte højt; men når smudset er vasket væk, står vi et sted, hvor vi i fællesskab er nødt til at sætte fokus på omstillingen til bæredygtig produktion. Det gælder ikke mindst i vores fødevareproduktion.

Vi står foran en kæmpe udfordring, som alle må og skal deltage i at løse.

Vi bruger i dag 11 % af klodens areal til fødevareproduktion. Vi kan måske udvide det til 12 %, hvis vi fortsætter med at fælde regnskov i det tempo, vi gør nu.

Men det er langtfra nok til at løse fremtidens udfordringer.

Hver dag bliver vi ca. 200.000 flere mennesker på jorden og omdanner 40.000 hektar landbrugsjord til ørken.

I 2050 vil vi være ca. 9 mia. mennesker på kloden, og vi vil skulle bruge mellem 40 og 50 % af klodens samlede landareal til at producere fødevarer, hvis vi skal brødføde alle disse mennesker.

Alternativt skal vi finde 4 nye kloder, som vi kan indtage.

Det er ikke muligt, så vi skal finde en anden vej.

Og der er en vej.

Vi kan nå det endnu.

Men vi har travlt!

En bæredygtig produktion opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres i fare.

Når talen falder på at omstille til bæredygtig produktion, er det standard at skyde ansvaret over på politikerne.

Men det er ikke politikerne, der skal løse problemet.

Det er dig og mig.

Det er os, der bærer nøglen til en bæredygtig fremtid.

Vi har den med os, hver gang vi går ind i et supermarked. Som forbrugere har vi et stort potentiale for at påvirke udviklingen.

Spørgsmålet er, hvad vi vælger at stille op med det?

I sidste ende er det os selv, der skal leve med konsekvenserne af vores forbrug.

Det er vores børn og børnebørn og de efterfølgende generationer, der skal håndtere enorme flygtningestrømme og ekstreme vejr fænomener.

Får vi ikke løst de problemer, vi står med i dag, bliver de kun endnu større for vores efterkommere.

Ambassadører for bæredygtighed

Vi skal gøre det let for hinanden at handle bæredygtigt og forbruge ansvarligt. Det kan vi blandt andet gøre ved at skabe større gennemsigtighed og uddanne hinanden til at være hverdagsambassadører for bæredygtighed.

Vi skal holde hinanden op på målet om en bæredygtig fremtid.

Og vi skal hjælpe hinanden på tværs af interesser og sektorer med at udvikle innovative løsninger, som tillader landbruget og fødevareindustrien at passe på den jord, vi alle har lånt af vores efterkommere.

Vi har ikke arvet kloden fra vores forældre. Vi har lånt den af vores børn.

– Christian Christensen, Adm. direktør, Unio.global

Comments