uden kategori

Morgendagens muligheder – i en bæredygtig verden!

I Unio Global forsøger vi at invitere, inspirere og engagere på en måde, som er levende og imødekommende samtidig med, at vi viser nødvendigheden af en omstilling til bæredygtig produktion i vores fødevaresektor. Vi ser muligheder frem for begrænsninger, vi animerer til samarbejde og udvikling. For det er der behov for. Når vi deltager i debatarrangementer og holder foredrag, så er holdningerne imidlertid ofte delte. Nogle synes, vi går over stregen i vores beskrivelse af problemerne, og andre synes, det er befriende, at vi tør sige det, som det er. 

Ikke alle sandheder er lige nemme at sluge, og titlen på dette oplæg var oprindeligt “Den ubehagelige sandhed”. Men i et forsøg på at tale situationen op, så har vi valgt at kalde det for “Morgendagens muligheder”.

Det handler i virkeligheden om os selv, om dig og mig, og om vores forhold til naturen, og måske særligt vores forhold til vores mad og den måde, vi producerer mad på i naturen. Det sker nemlig i et regime, som ofte undergraver livsgrundlaget for os selv, og for de utallige andre organismer, insekter, fisk, fugle og pattedyr i vores natur. Inden for de sidste 100 år har vi for alvor sat vores fodaftryk på kloden. Vi ved det godt, for det er svært at undgå de mørke billeder i nyhedsstrømmen:  I Arktis forsvinder havisen, i Grønland smelter indlandsisen, og omkring ækvator forsvinder verdens regnskove hurtigere end tidligere, og 40.000 hektar landbrugsjord bliver til ørken hver dag, bla. fordi vi har udpint jorden og ikke forvalter vores forbrug bæredygtigt. Oven i det skal lægges, at vi hver eneste dag bliver over over 200.000 flere mennesker på kloden. HVER DAG, 365 dage om året, år ud og år ind!

I Danmark oplever vi også konsekvensen. Udpining af landbrugsjorden er alarmerende og forklarer det stadigt voksende forbrug af kunstgødning. Vores arsenal og brug af sprøjtegifte er ikke kun et problem ift. vores drikkevand og vores fødevarer. Giftresterne ender også i vores søer og åer, i havet og det, at den ødelægger plante-og dyreliv, er om muligt et endnu værre scenarie. For vi kender ikke effekten af den komplicerede giftcocktail, som vores  mikrofauna udsættes for. Vi ved ikke, hvad der sker, når bunden af fødekæden bliver udsat for massive påvirkninger af pesticider. Det eneste, vi kan konstatere, er, at vores biodiversitet er støt faldende, og at flere og flere arter ender på den røde liste over truede arter i Danmark. En liste som kun bliver længere og længere.

For at give dig en ide om hvor alvorligt det er, så har vi herunder indsat et link til listen over de planter, svampe, larver, biller, fugle, padder, pattedyr og insekter, som i dag er i risiko for at uddø i Danmark. Vi forventer ikke, at du kender dem alle eller læser alle navnene på  dem. Vi vil blot give dig en uforglemmelig oplevelse ved at scrolle ned over dem. Der er over 3000!

 

Den røde liste

Når en art er uddød – så er den væk for altid.

 

Tænk nu, hvis der i en af disse svampe, larver, biller eller andre insekter findes en løsning på nogle af de udfordringer, vi har. Tænk, hvis de kunne indgå som en integreret del af en bæredygtig fødevareproduktion, en kur mod cancer, eller som naturlig bekæmpelse insekter i rapsmarker og samtidig opretholde en høj biodiversitet.  Tænk nu, hvis der i en af disse organismer findes egenskaber eller dna-strenge, der kan bekæmpe sygdomme, modstå klimaforandringer, forebygge hungersnød, tilføre vigtige enzymer til fødevarer, nedbryde plantemateriale, genoprette humuslaget og gøre vores jorder mere frugtbare.

Vi har stor interesse i at medvirke til omlægning og til at gøre Danmark til globalt centrum for bæredygtig fødevareproduktion. Der kan ligge meget forskellige motiver bag. Når vi spørger vores medlemmer, så er der fire centrale argumenter, som går igen, uanset om vi taler med landbruget, industrien, forskere, interesseorganisationer eller myndigheder:

  1. Vi ikke kan fortsætte ud af det samme spor, som vi gør nu
  2. Vi bliver nødt til at gøre noget andet og finde nye metoder
  3. Vi ved godt, at vi kan gøre det meget bedre, hvis vi arbejder sammen
  4. Danmark skal gå foran, fordi det giver god mening for verden.

Vi ved godt, at det er noget, vi skal, og vi ved også, at der er store muligheder i, at de planter og dyr, som lige nu risikerer at uddø, at der blandt dem findes morgendagens muligheder. Derfor vil vi gerne invitere vi dig indenfor til, sammen med os, at udvikle nye smartere måder at producere fødevarer på, så vi i Danmark ikke bare er de bedste i verden, men de også bedste for verden.

Bliv medlem

Comments