Bæredygtig produktion

Bæredygtig fødevareproduktion

KOMPLEKSE UDFORDRINGER

Vi har af gode grunde brug for at bevare og udvikle vores landbrugs- og fødevaresektor. Dels for at dække vores behov for madvarer, dels fordi sektorerne har en unik indflydelse på vores økonomiske, sociale og kulturelle udvikling.

Der knytter sig dog også en lang række komplekse udfordringer til fødevareindustrien.

På den ene side beskæftiger fødevaresektoren direkte eller indirekte næsten en tredjedel af den globale befolkning. Den genererer millioner af jobs og indtægter i milliardklassen, og vækst i landbruget kan reducere fattigdom langt mere effektivt end vækst i mange andre sektorer.

På den anden side har den måde, vi producerer og distribuerer fødevarer på i dag, store konsekvenser for vores natur, miljø og klima. 95 % af vores landbrugsareal betegnes allerede som udpint, og hver dag bliver 40.000 ha. landbrugsjord til ørken. Fortsætter vi som nu, vil vi i løbet af få årtier løbe tør for brugbar jord at så afgrøder i.

Samtidig stiger det globale befolkningstal med over 200.000 om dagen. Fortsætter udviklingen, skal vi i 2050 bruge op mod 70 % mere mad for at brødføde verdens befolkning, end vi producerer i dag.

For at lukke kløften mellem nutid og fremtid må vi omstille fødevaresektoren til innovative og langt mere bæredygtige metoder end dem, vi allerede kender.

Derfor arbejder vi i Unio Global for at udvikle en bæredygtig landbrugs– og fødevaresektor – så vi kan aflevere kloden til vores efterkommere i en bedre stand, end den er i dag.