Historien bag Unio Global

Historien bag Unio Global

SAMME UDFORDRINGER PÅ TVÆRS AF VERDENSDELE

Unio Global er stiftet af Christian Christensen og Brian Sundstrup, der fandt sammen omkring en fælles vision om en bæredygtig fremtid med mad til alle.

Christian og Brian mødtes første gang i Coop Danmark i 2014. Brian sad med ansvaret for Coops Afrika-initiativ med fokus på at skabe udvikling gennem handel og opbygge fremtidens bæredygtige forsyningskæder.

Christian havde ansvaret for at opbygge et forretningskoncept for lokale varer fra små danske producenter og skabe grobund for en innovativ og bæredygtig vareforsyning.

En dag faldt de i snak og delte deres erfaringer og udfordringer i hverdagen. De opdagede hurtigt, at geografi var den eneste forskel i arbejdet med danske og afrikanske varer, og at udfordringerne med at skabe bæredygtige værdikæder og drive udvikling og forandring var så komplekse, at de ikke kan løses af en enkelt organisation alene.

 

BÆREDYGTIG UDVIKLING KRÆVER SAMARBEJDE

Christian og Brian indså, at de bedste løsninger ikke kan findes i den enkelte virksomhed eller organisation, men skal udvikles gennem strategiske partnerskaber.

Ved at skabe nye, unikke samarbejder mellem leverandører, kunder og andre stakeholders kan vi i fællesskab skubbe områder som udvikling, produktion, transport og marked i en positiv retning.

Ved at forstå hinandens udfordringer og gøre dem til fælles anliggender kan vi finde fælles løsninger til glæde for Danmark og til gavn for verden.

 

EN NY FÆLLES PLATFORM

Christian og Brian drøftede udfordringer og idéer med forskellige leverandører og samarbejdspartnere. Samtidig viste konferencer og debatmøder, at der var masser af mennesker, virksomheder og organisationer, som havde de bedste intentioner men manglede midlerne og platformen til at skabe forandring.

Der tegnede sig et behov for en ny, fælles platform, som kunne samle alle stakeholders på tværs af sektorer og fremme den danske samarbejdskultur og innovationskraft om et fælles mål: at drive en bæredygtig fødevareudvikling.

Heraf udsprang idéen til Unio Global – et initiativ, der skal gøre Danmark til centrum for udviklingen af bæredygtige metoder og teknologier til landbrugs- og fødevaresektoren. Et initiativ, som skal starte i Danmark og vokse ud i verden.

I efteråret 2017 kom Marina Collin Hansen til. Hun blev den administrative resurse, som holdt trådene sammen når diskussionerne blev lidt for visionære og højtflyvende. Marina skal på sigt, overtage rollen som direktør for Unio Global fonden.

Den 01.12.2017 gik foreningens hjemmeside i luften.