Det vil vi

Det vil vi

FOKUS PÅ GLOBALE UDFORDRINGER

Både i Danmark og på verdensplan står vi foran en række alvorlige udfordringer, som vores landbrugs- og fødevaresektorer har en afgørende rolle i at løse.

Klimaforandringer, oversvømmelser, tørke, udpining af jorden, forurening og faldende biodiversitet præger de globale økosystemer. Det udfordrer vores forvaltning af naturressourcer og vores levegrundlag og driver hvert år millioner på flugt.

Imens befolkningstallet stiger hastigt på verdensplan og øger behovet for fødevarer, er fundamentet for at opretholde vores nuværende fødevareproduktion hastigt ved at forsvinde. FN vurderer for eksempel, at Storbritannien har omkring 60 høstcyklusser tilbage, før de løber tør for næringsholdig jord at så afgrøder i. Og det er en global problematik.

Vores fødevareproduktion i dag påvirker den økologiske balance i en sådan grad, at vi i fremtiden ikke vil kunne forsyne os selv, vores børn og børnebørn.

Medmindre vi sætter ind nu og begynder at gøre i dag, hvad vi burde have gjort i går.

 

VI FINDER LØSNINGER I FÆLLESSKAB

Unio Global er sat i verden for at sikre en bæredygtig udvikling og omstilling i vores landbrugs- og fødevaresektorer nationalt og globalt.

Vi vil skabe et handlekraftigt netværk, der involverer og engagerer landbrug, erhverv, forskningsinstitutioner, forbrugere og andre interessenter i en fælles sag.

Vi vil opbygge en stærk samarbejdskultur på tværs af sektorer, så vi i fællesskab kan udvikle innovative teknologier og løsninger til ansvarlig produktion, distribution og forbrug af fødevarer. Sammen kan vi gøre Danmark til et globalt centrum for bæredygtig udvikling, der kan eksporteres til resten af verden.

Med Unio Global vil vi dele viden og hjælpe hinanden til at tage ansvar for vores aftryk på verden omkring os. Målet er at genskabe balancen mellem natur, mennesker og samfund og sikre en bæredygtig fremtid for os selv og kommende generationer.