Eksempel på tidslinje

Arbejdsgruppernes arbejde er planlagt som en kontinuerlig process. Projektet startes med et opstartsseminar for alle interesserede. Derefter afholdes et visonsseminar i hver arbejdsgruppe. visonsseminaret sætter rammerne for det fremtidige arbejde og afdække interessanternes forventinger og langsigtede visioner for den fremtidige produktion. I forbindelse visionsseminaret opsamler projektlederen de visioner og problemstillingerne som deltagerne ser, dette samles i et visionsdokument som udstikker de problemstillinger som arbejdstrupperne efterfølgende skal arbejde med.

En gang om året afholdes der en national visionskonference, hvor arbejdsgrupperne fremlægger deres individuele resultater og oplæg til en national vision på deres respektive område. Konferencen fremgår ikke af nedenstående tidslinje forslag.