Finans

Investering i en bæredygtig fremtid

 

NYT FOKUS MED STORT POTENTIALE

Kan I se fidusen i at gøre finanssektoren til en aktiv medspiller, når hele verdens fødevareproduktion skal omstilles til bæredygtig drift?

Er I klar til en fremtid, hvor langsigtet bæredygtighed er et integreret krav i jeres investeringer?

Savner I en forbindelse til de interessenter, som kan hjælpe jer med at navigere i spændingsfeltet mellem forskning, produktion og offentlig debat?

Så er Unio Global et godt sted at starte!

 

FORRETNINGSDREVNE PARTNERSKABER

Grøn omstilling er allerede et aktiv for finanssektoren. Impact investment og social responsibility er en naturlig del af investorers forventninger og har stor opmærksomhed på direktionsgangene, og behovet for at investere i bæredygtige løsninger har aldrig været større.

Det giver en masse spændende muligheder for forretning og vækst. Men det stiller også finanssektoren over for nye udfordringer, når de rette investeringer skal kommercialiseres og risikovurderes.

I Unio Global gør vi FN’s 17 verdensmål til et taktisk udgangspunkt for forretningsdrevne partnerskaber, der skal sikre vores samfund en bæredygtig fremtid. Vi samler relevante aktører på tværs af sektorer, deler viden og udvikler resultatorienterede løsninger med forretningspotentiale i fællesskab.

Sammen gør vi Danmark til et globalt centrum for bæredygtig forretningsudvikling.

 

Bliv medlem