Indsatsområder

De første fire indsatsområder omhandler primærproduktion i Danmark. De er hver delt op i en håndfuld arbejdsgrupper alt efter branche og produktionsområde. Alle arbejdsgrupper i et indsatsområde kommer til at tale om de sammen om tværgående emner.

Det femte indsatsområde, markedsdynamik, indeholder forarbejdning / forædling i Danmark af udenlandske råvarer, distribution, afsætning, mm. Arbejdsgrupperne dannes her på tværs af brancher.

I hver arbejdsgruppe er det nødvendigt at alle interessentgrupper jf. organisationsstrukturen deltager. Arbejdsgrupperne igangsættes ikke samtidigt, men i henhold til en prioritering udarbejdet sammen med ledende interessenter inden for bæredygtighed og deltagernes tilkendegivelser ved det første visionsseminar.