Industri

Nyt samlingspunkt for fødevareindustrien

ET VIGTIGT ERHVERV FOR FREMTIDEN

Er din virksomhed en del af fødevareindustrien i Danmark? Så er du en del af et erhverv, som på mange forskellige parametre bidrager til at sikre Danmark og det danske velfærdssamfund.

Der findes der en bred vifte af branchespecifikke organisationer, som samler store og små virksomheder inden for fødevareproduktion, forarbejdning og forsyning på tværs af industriområder og interessefællesskaber.

I fødevarebranchen har vi længe manglet vi et sted, hvor fødevareindustrien kan mødes med andre brancher og sektorer og opbygge nye samarbejder på tværs. Et sted hvor producenter kan mødes med repræsentanter for forskning, restauranter, detailhandel, offentlige myndigheder, interesseorganisationer og forbrugere. Et sted, hvor vi kan skabe unikke partnerskaber, udveksle nye idéer og erfaringer og udvikle resultatorienterede, tværfaglige løsninger.

Det er formålet med Unio Global.

DEN BEDSTE FØDEVAREPRODUKTION TIL GAVN FOR VERDEN

Fødevareindustrien står i dag over for nogle af verdens største udfordringer. Vi skal brødføde stadig flere mennesker med stadigt mere begrænsede ressourcer. Derfor skal vi i stigende grad leve af og drive fremtidens udvikling med en kombination af viden, knowhow, service og innovation.

Unio Global er det nye samlingspunkt for fødevareindustrien og andre stakeholders med interesse i en bæredygtig fødevareproduktion. Sammen former og understøtter vi en fælles vision for en bæredygtig fremtid. Vi udvikler nye løsninger og driver en stærk innovationskultur – til glæde for Danmark, til gavn for verden.

Velkommen som medlem i Unio Global!

 

Industri