Landbrug

Et ægte bæredygtigt landbrug vi kan leve af

 

LANDBRUG MED STOLTHED OG FREMTID

Dansk landbrug er bygget på stolte traditioner. Vores landbrugssektor har nogle af de højeste standarder i verden både i forhold til dyrkningsmetoder, forarbejdning og kvaliteten af slutproduktet.

Det betyder ikke, at vi skal læne os tilbage og hvile på laurbærene. Tværtimod skal vi løfte barren og sætte nye og endnu højere standarder – for os selv og for resten af verden.

Tænk, hvis vi kunne udvikle løsninger, der ikke bare overholder mindstekrav om grænseværdier, men som eliminerer brugen af pesticider og kunstgødning i produktionen af vores fødevarer samtidig med, at vi øger effektiviteten i landbruget.

Vi skal udvikle nye metoder, som opbygger næringsrige humuslag i stedet for at udpine jorden. Metoder som sikrer, at vi kan brødføde os selv og kommende generationer trods hastigt stigende befolkningstal.

Vi skal udvikle teknologier, som vi kan eksportere til resten af verden, og som kan sikre vores fremtidige fødevareforsyning både i Danmark og globalt.

SAMMEN OM ET ÆGTE BÆREDYGTIGT LANDBRUG

Uanset om du er konventionel, økolog eller biodynamisk landmand, er du formentlig berørt af de hyppige diskussioner om emner som bæredygtighed, pesticider og dyrevelfærd. Debatten ender ofte i en brutal skyttegravskrig mellem fortalere for de forskellige typer landbrug og forbrugerne.

I Unio Global fokuserer vi på muligheder frem for forskelle. Som medlem, bliver du en del af et fællesskab, hvor vi tager dine bekymringer, erfaringer og idéer alvorligt. Vi deler viden, inspirerer hinanden og arbejder sammen om at udvikle et bæredygtigt fødevaresystem, som øger indtjeningen for landbruget, og som hele Danmark kan bakke op om og være stolt af.

Som medlem bliver du en integreret del af en bæredygtig bevægelse. Sammen skaber vi en ny og fremtidssikret udvikling i den danske fødevaresektor.

Vi glæder os til at byde dig velkommen! 

 

Bliv medlem