Miljø og klima

Fokus på miljø og klima

LAD OS VENDE UDVIKLINGEN

Landbruget og fødevareindustrien, som vi kender dem i dag, har stor indflydelse på vores natur, miljø og klima – både lokalt og globalt. Det skyldes dels ressourcekrævende produktionsmetoder, dels de forhold vi distribuerer fødevarer under, som ofte involverer transport over store afstande.

De komplekse problematikker handler bl.a. om:

  • Udledning af drivhusgasser
  • Faldende biodiversitet, hvor plante- og dyrearter trues og uddør
  • Udledning af næringsstoffer og udpining af jorden
  • Kemikalierester i mad og vand
  • Klimaforandringer, som skaber nye problemer for landbruget og driver mennesker på flugt

For eksempel står 20 % af verdens befolkning i dag uden adgang til rent drikkevand, fordi deres grundvand er forurenet. Samtidig bidrager landbrugs- og fødevaresektorerne med en væsentlig del af de CO2-udledninger, som forstærker klimaforandringer, der lige nu sender flere mennesker på flugt end konflikt og krig.

Den udvikling arbejder vi for at vende rundt.

 

VI DELER ANSVARET

Det er ikke landbrugets og fødevaresektorens skyld, at vi står, hvor vi gør i dag. Og det er ikke deres ansvar alene at skabe forandring. Det skal vi gøre i fællesskab gennem samarbejde på tværs af fag og interesser.

Landbruget har i mange generationer været drevet med produktionssystemer, som gør det svært at stille om til et mere bæredygtigt spor. Men omstillingen er nødvendig for at sikre vores fælles fremtid.

I Unio Global arbejder vi for at booste udviklingen og implementeringen af innovative løsninger, der kan vende landbrugs- og fødevaresektorens påvirkning af verden omkring os.

Målet er en fødevareproduktion, der sikrer mennesker et bæredygtigt levegrundlag i balance med natur, miljø og klima.