Organisationer

Bliv en del af et større interessefællesskab

 

FRA TANKE TIL HANDLING

Vokser interessen i en bæredygtig fødevareproduktion i jeres organisation, og føler I jer udfordret af de nye balancepunkter i debatten?

Har I svært ved at få andre organisationer og virksomheder i tale, og kikser de tværgående samarbejder, når det virkelig gælder?

Er I trætte af endeløse konferencer og initiativer, som aldrig munder ud i konkret handling og holdbare løsninger?

Så er Unio Global for jer!

 

ET UNIKT NETVÆRK

Unio Global er en platform, hvor forskellige sektorer, brancher og organisationer mødes på tværs i et ambitiøst netværk. Vi samles om et fælles mål: at dele viden og konvertere holdning til handling gennem nye strategiske samarbejder, som fører til  bæredygtige løsninger.

I fællesskab etablerer vi en ny dagsorden omkring bæredygtighed. Vi sætter en retning, der ikke kun handler om vækst og profit, men som også tilgodeser en bred vifte af interesser med større perspektiv og mål.

I Unio Global bliver du og din organisation en del af et netværk med uanede muligheder. Vi glæder os til at byde jer velkommen!

 

Bliv medlem