Om os

Om Unio Global

ET DYNAMISK FÆLLESSKAB

Unio Global er en dansk forening med globale ambitioner. Vi samler aktører med en fælles interesse i at arbejde for bæredygtig udvikling i landbruget og fødevaresektoren.

Med Unio Global opbygger vi en levende og dynamisk organisation, der er forankret i og drives af agile, løsningsorienterede landbrug, virksomheder, NGO’er, forskningsinst

itutioner og andre interessenter. Sådan bringer vi  værdifuld viden i spil på tværs af sektorer og udbreder innovative idéer og praksisnære løsninger.

Det gør vi for at sikre, at vi kan brødføde os selv og kommende generationer med mad og vand, der er fri for pesticider og andre usunde rester af menneskelig aktivitet. Vi arbejder for sunde og rene fødevarer og drikkevand – og renhed kan ikke gradbøjes.

Som medlem af Unio Global støtter du indsatsen for at skabe en bæredygtig fremtid. Du er med til at sikre, at dine børn og børnebørn ikke skal bekymre sig om udpint landbrugsjord, fældning af regnskov, kemikalierester i grundvandet og medicinrester i kødpølsen.

Sammen arbejder vi for at beskytte og fremtidssikre vores fælles ressourcer. Vi sætter fokus på udfordringer, deler viden og støtter udviklingen og implementeringen af innovative teknologier og praktiske løsninger – til glæde for Danmark og til gavn for verden.

 

UNIO GLOBAL ARBEJDER FOR

  • At gøre Danmark til et globalt centrum, hvor vi udvikler og implementerer praksisnære løsninger til at producere og distribuere bæredygtige fødevareløsninger
  • At styrke samarbejdskulturen og innovationskraften på tværs af brancher, så vi kan fremme bæredygtig teknologi og metoder samt skabe nye, strategiske markeder
  • At samle virksomheder, organisationer, forskningsinstitutioner og forbrugere i et dynamisk fællesskab, som sætter bæredygtighed på dagsordenen
  • At være en stærk stemme i den offentlige debat for nødvendigheden af og mulighederne i en bæredygtig omstilling
  • At skabe en national vision for bæredygtig fødevareproduktion, som kan implementeres og eksporteres til resten af verden

 

Bliv medlem