FN’s Verdensmål

Afsæt i FN’s Verdensmål

Unio Global tager afsæt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Verdensmålene består af 17 hovedmål og 169 delmål, som skal implementeres frem mod 2030 for at løse nogle af verdenssamfundets største problemer. De blev vedtaget af alle verdens ledere i 2015 og udgør tilsammen den mest ambitiøse plan i menneskehedens historie.

FN’s Verdensmål giver os en vigtig fælles referenceramme. Vi behøver nemlig ikke diskutere, om det er en god idé at omstille til bæredygtig produktion – Danmark og resten af verden har allerede forpligtet sig.

Læs mere om de mål og delmål, Unio Global har særligt fokus på:

  • Ansvarligt forbrug og produktion
  • Livet på land
  • Livet i havet
  • Klimaindsats
  • Industri, innovation og infrastruktur
  • Partnerskaber for handling
  • Rent vand og sanitet
  • Stop sult

 

LÆS MERE

 

Afskaf fattigdom
Vi skal sikre at alle har adgang til basale ydelser, ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, arv, naturressourcer og passende ny teknologi.
Image is not available
Stop sult
Vi skal inden 2030 sikre bæredygtig fødevareproduktion der øger produktiviteten og bevarer økosystemer, og samtidig tilpasser sig de globale klimaforandringer og forbedrer kvaliteten af jorden.
Image is not available
Rent vand
Inden 2030 skal vi forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer.
Image is not available
Bæredygtig industri
Inden 2030 skal vi opgradere med bæredygtige industrier, der effektivt udnytter ressourcer, gør brug af teknologier og processer der er miljømæssigt fornuftige
Image is not available
Ansvarligt forbrug
Inden 2020 skal vi begrænse ressourceforbrug håndtere alle kemikalier og spildprodukter på en miljømæssigt forsvarlig måde.
Image is not available
Klimaindsats
Vi skal bremse klimaforandringerne, og at vi skal styrke vores modstandskraft mod de forandringer, der nu ikke længere kan undgås.
Image is not available
Livet i havet
Vi skal begrænse vores belastning af verdens have, minimere vores forurening og ødelæggelse af rev og levesteder for fisk og tilpasse vores fiskeri
Image is not available
Livet på land
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet
Image is not available
Stærke institutioner
Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund, der opbygger effektive, ansvarlige og inddragende institutioner og giver adgang til sikkerhed. 
Image is not available
Stærke partnerskaber
Vi skal skabe politisk, teknologisk og økonomisk samarbejde på tværs af landegrænser og sektorer, så vi sammen kan nå verdensmålene. 
Image is not available
previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider