Stat og offentlige institutioner

Den offentlige sektors nye rolle

 

EN AKTIV SAMARBEJDSPARTNER

Kommuner, regioner og statslige institutioner spiller en central rolle i fremtidens bæredygtige omstilling.

Hvis nye løsninger skal være effektive og succesfulde, skal den offentlige sektor ikke kun fungere som et økonomisk støttehjul.

Den skal i langt højere grad træde ind som en dynamisk, strategisk og aktiv samarbejdspartner, der kan sikre sammenhæng og konsistens i brugen af ny teknologi og metoder sammen med andre aktører i og uden for fødevarebranchen.

 

VERDENSMÅLENE SOM KATALYSATOR

FN’s 17 udviklingsmål er en gave til den offentlige sektor. De danner basis for at indgå i nytænkende initiativer og partnerskaber, der udnytter samarbejdsmuligheder på tværs af sektorer og skaber resultater med helhedsorienterede indsatser. Resultater, som ikke kun er til gavn for de involverede parter, men som også kan inspirere andre lokalt, nationalt og uden for Danmarks grænser.

Unio Global giver kommuner, regioner og statslige institutioner en nem indgang til nytænkende samarbejdskonstruktioner med et bæredygtigt sigte. Sammen omsætter vi politiske visioner til konkrete indsatser for en løsningsorienteret og ambitiøs udvikling.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i et aktivt partnerskab!

 

Bliv medlem