Strategisk mål

Den Danske fødevarevision har som overordnet formål at skabe en ny national vision for fødevareproduktion i danmark. En vision som har bred opbakning fra alle dele af det danske samfund.

Visionen skal fungerer som en veldefineret sigtelinie for den danske fødevareklynge, med en horisont på 10, 20, 30, 40 og 50 år og med milepæle for hvert årti.

Visionen udarbejdes og vedligeholdes løbende af arbejdsgrupper inden for 5 hovedområder. Grupperne faciliteres af en specialist inden for hvert felt i regi af Unio Global.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.