Strategiske partnerskaber

STRATEGISK SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Danmark har nogle af de højeste standarder i verden, når det kommer til at producere fødevarer. Vi har en driftig landbrugs- og fødevaresektor, som er i stand til at tænke innovativt og skabe produkter og løsninger, der kan eksporteres til det meste af verden.

Omstillingen til bæredygtig produktion i fødevaresektoren rummer et kæmpe potentiale for at markedsføre ny teknologi og serviceydelser. Danmark har en helt unik mulighed for at blive et globalt kraftcenter for bæredygtig udvikling. Men det kræver, at vi gentænker vores eksisterende fødevaresystem. En gentænkning, der bygger på praktisk erfaring og know-how kombineret med ny forskning, mod og innovative idéer.

 

ET AMBITIØST NETVÆRK

Derfor er det så vigtigt, at vi danner nye strategiske partnerskaber og etablerer stærke innovationsmiljøer på tværs af brancher. Kun sådan kan vi få fuldt udbytte af de kompetencer og det potentiale, der ligger såvel hos virksomheder og organisationer som enkeltpersoner.

Med Unio Global skaber vi et netværk, der samler alle stakeholders med interesse i at arbejde sammen om at udvikle fremtidens bæredygtige landbrug og fødevareproduktion.

Vi bygger en platform, der gør det nemt at dele viden og udvikle idéer – både digitalt og via fysiske netværk, møder og konferencer. Sammen arbejder vi for at gøre tanke og ord til handling og for at skabe de bedst mulige løsninger til fælles gavn.