Ny platform

Vi skaber en helt ny platform som samler alle om en fælles sag:

Unio Global er en organisation, der arbejder for en bæredygtig fremtid for alle. Vi anerkender, at ingen organisation eller person kan omstille verden til bæredygtig drift alene. Der er be

hov for at gøre noget anderledes og udvikle nye, innovative løsninger sammen. Derfor vil vi:

 • Være medlemsorganisation for virksomheder, organisationer og enkeltpersoner med interesse for bæredygtig omstilling af den globale fødevareproduktion, distribution og afsætning.
 • Skabe og løbende revidere en national vision for bæredygtig fødevareproduktion, distribution og afsætning i Danmark. En vision, som skal være implementeret i alle grene af fødevaresektoren senest i 2050.
 • Etablere og drive et videnscenter for bæredygtig fødevareproduktion placeret i Danmark med fokus på konkrete løsninger, anvendt teknologi og praksisnære metoder, som kan bidrage til en bæredygtig fremtid.
 • Udvikle et unikt konference-koncept, som sikrer, at relevante og prioriterede problemstillinger bliver behandlet, og at konkrete anbefalinger og forslag til initiativer bliver opsamlet, formidlet og i sidste ende implementeret.
 • Sikre en årligt tilbagevendende international messe (World Sustainable Food Summit) i Danmark centreret om debat, vidensdeling og partnerskaber, som distribuerer og videreformidler viden, erfaringer og praksisnære anbefalinger samt inspirerer til nye samarbejder og partnerskaber.
 • Opsamle anbefalinger til konkrete initiativer og politiske beslutninger i en årligt opdateret guide, som kan anvendes af virksomhedsledere og politiske beslutningstagere.

Vi faciliterer aktiviteter, der sikrer fremdrift

Som en del af vores arbejde faciliterer vi en lang række aktiviteter, som sikrer fremdrift og kontinuitet i rejsen mod en bæredygtig fremtid. Som en del af den proces:

 • Skaber vi nye netværk på tværs af virksomheder, brancher og sektorer samt forbinder enkeltpersoner og organisationer med interesse for en bæredygtig omstilling i fødevaresektoren, som sammen initierer nye forretningsmuligheder, partnerskaber og andre konkrete initiativer.
 • Skaber vi rammerne for møder med den enkelte virksomheds udfordringer og behov i centrum i et miljø, hvor fortrolighed og tillid er en æressag.
 • Organiserer vi workshops med flyvehøjde til de luftige ideer og giver en omsorgsfuld hånd til de sårbare. Vi sikrer udbytte af debatmøder og konferencer, som samler de rigtige om det vigtigste.

 

Vi gør viden tilgængelig og søger for, at de bedste erfaringer bliver delt

Ingen kan bruge viden, de ikke har adgang til. Derfor sikrer vi, at alle har adgang til opdateret knowhow ved at understøtte en ny kultur, der:

 • Samler og deler knowhow om bæredygtighed på tværs af brancher, således at relevant viden, der kan stimulere og initiere nye fælles løsninger, bliver let tilgængelig og omsættelig.
 • Igangsætter innovative initiativer i netværk og koordinerer de nødvendige relationer på tværs af brancher, der kan forbinde de rigtige interessenter på nye måder.
 • Sikrer, at alle har adgang til effektive, brugbare løsninger, som sikrer en forretningsorienteret, bæredygtig udvikling af fødevarebranchen.
 • Sikrer, at bæredygtighed er på den nationale dagsorden, så vi som nation kan udvikle og markedsføre nye initiativer og anbefalinger inden for bæredygtig produktion, distribution og forbrug.
 • Sikrer let tilgængelige fysiske og virtuelle inspirationsrum for politiske og kommercielle beslutningstagere både nationalt og internationalt.